De vilda blommornas dag i Mörhult Söndag 14 juni

Söndag 14 juni kl 10.00 Mörhult Vi går en runda i Mörhult by utanför Vislanda för att njuta av försommarfloran. Vi letar fjärilar, humlor och andra pollinerare Ta med fika och gärna egen flora, lupp och kamera. Barn är välkomna. Samling:  Mörhult Västregård 1, Vislanda. Från Vislanda kör ca 5 km mot Ljungby till skylt […]

Läs mer

De vilda blommornas dag 2015

Söndag 14 juni kl 10.00 Mörhult Vi går en runda i Mörhult by utanför Vislanda för att njuta av försommarfloran. Vi letar fjärilar, humlor och andra pollinerare Ta med fika och gärna egen flora, lupp och kamera. Barn är välkomna. Samling: Mörhult Västregård 1, Vislanda. Från Vislanda kör ca 5 km mot Ljungby till skylt […]

Läs mer

Horgenäs

Planerad villabebyggelse och småbåtshamn hotar naturvärden av internationell betydelse Horgefjorden tillhör Åsnens mest orörda och biologiskt värdefulla partier och är, liksom sjön i övrigt, klassat som ett RAMSAR-område med naturvärden av internationell betydelse. Den internationella Ramsarkonventionen om särskilt betydelsefulla våtmarker har ratificerats av Sverige som därmed förbundit sig att bevara dessa särskilt värdefulla naturmiljöer intakta. […]

Läs mer