Medborgarförslag gällande Horgenäs

Medborgarförslag från Per Darell Förslag gällande Horgenäs Jag föreslår att kommunen omprövar sitt beslut att exploatera Horgenäs 1:6 vid södra Åsnen, och istället vidareutvecklar områdets höga natur- och landsbygdskvaliteter inför den blivande Åsnens nationalpark. Kommunfullmäktige antog 2015-05-26 planen för bebyggelse av upp till 48 villor i Horgenäs 1:6. I planen ingår även en småbåtshamn. Planen […]

Läs mer

Besök på Engaholms gård. Söndag 11 september kl 10:00

Besök på Engaholms gård. Söndag 11 september kl 10:00 Vi besöker den vackra gårdsmiljön, betesmarkerna och lövskogen runt Enga- holms gård. Här finns intressanta vattenmiljöer, jätteekar men också andra ädellövträd som alm, ask, lind. Området har många sällsynta och rödlistade arter som exempelvis läderbagge, skeppsvarvfluga och gammelekslav. Ta med fika och gärna en lupp också, om […]

Läs mer