Mosscirkel 2017

Datum Ingen inneträff 22/3 Lördag 25/3. Lövskogsexkursion. Målaskog och Långhult. Samling kl 9.30 i Alvesta, Folkets hus eller på parkeringen vid Målaskogs reservat. Onsdag 29/3. Inneträff om levermossor, myr- och bäckmiljöer Onsdag 5/4. Inneträff om myrmiljöer och vitmossor Lördag 8/4. Exkursion Merhultskärret Lördag (ej bestämt). Inventering i grupper Ta gärna med egna mossor till inneträffarna. Presentationer […]

Läs mer

Till minne av Stig Johnsson

Stig Johnsson, Grimslöv, har lämnat oss över 90 år gammal. Stig var en inspiratör för oss i Naturskyddsföreningen, genom sin glädje och nyfikenhet på naturen. Stig var en pionjär när det gäller att kartlägga fågelliv och flora runt Åsnen. Under flera decennier följde han fågellivet vid Åsnen och engagerade sig för Husebymaden. Stig var också […]

Läs mer