Aktiviteter 2015

Aktiviteter 2015, mars–augusti Årsmöte måndagen den 9 mars 2015

Årsmötesförhandlingar 18:30 med fika.

Kl 19:30 berättar Lena och Michaël Michaëlsson och visar bilder från Kronobergs läns enda kulturreservat Linnés Råshult. Lena och Michaël har varit en viktig del i återskapandet av1700-talslandskapet och ansvarar idag skötseln av reservatet.

Plats: Missionskyrkan
Kontakt: Karin Sahlström 0472-10637

Torsdag 9 april 17.00 – Mosippan i Vret

Naturskyddsföreningen har följt mosippan i Vret under minst 40 år, den enda lokalen i Alvesta kommun. I år är det extra spännande att se om vår stödutplantering lyckats.

Samling: Folkets hus Alvesta kl. 17:00. Arrangör: Naturskyddsföreningen Alvesta. Kontakt: Per Darell, 072 50 86 686.

10-12 april – Signalartskursen om lavar och mossor

Ankomst fredag till Limnologen med övernattning och avslutning söndag em. Du som har anmält dig får särskild information.

Plats: Aneboda.
Kontakt: Per Darell 0472-12919

Söndag 26 april 10:00 – Vårvandring vid Kojta- och Mellansjön

Vårvandring i det nyrestaurerade strövområdet vid Mellansjön och Kojtasjön utanför Vislanda. Nya informationsskyltar om områdets flora och fauna kommer att sättas upp under mars/april utefter stigarna. Guide är Per Darell.

Samling: Parkering i skogen strax norr om Kojtet, se skylt ”Vandringsleder vid gula baracken”.

Arrangör: Kojta- och Mellansjöns förening (www.kojtamellan.se) i samarbete med Naturskyddsföreningen i Alvesta.

Kontakt: Karin Jonsson, 070 27 39 426

Söndag 24 maj 10:00 – Lär känna Sveriges nästa nationalpark

Västra Åsnen

Västra Åsnens övärld är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur att se och uppleva. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark, vid detta tillfälle beger vi oss till naturreservatet Bjurkärr, för att titta närmare på vilka mossor och lavar vi kan hitta tillsammans med våra guider Per Darell och Emil Persson. Ta gärna med egen lupp och fika. Vi har ett antal luppar till utlåning. För mer information titta in på Naturums hemsida.

Samling: Vid Bjurkärrs parkering. Naturreservatet ligger mitt emellan Huseby och Urshult.