Styrelsen

Styrelsens gemensamma e-postadress

Styrelsemedlemmar

Postmottagare
Karin Sahlström
Marieberg
342 34 Alvesta
0472-106 37

Sekreterare
Britt Ask Rydgård
Åkarvägen 39
342 33 Alvesta
0472-480 77

Kassör
Elisabeth Ebbesson
Växjövägen 51
342 34 Alvesta
0472-134 11

Roland Bengtsson
Ölsåkra Slottet
340 37 Torpsbruk
0472-711 13

Per Darell
Rökesvens väg 14
342 34 Alvesta
0472-129 19

Johan Marand
Mörhult Västregård
342 52 Vislanda
076-146 09 36

Stefan Bjärnborg
Blädingevägen 8
342 36 Alvesta
070-595 40 93

Suppleanter

Björn Martinsson
Åkarvägen 35 342 33
Alvesta
076-162 21 46

Anna Gilius
Mäster Osbecks väg 4
342 34 Alvesta
070-686 00 68