Grupper

Inom Naturskyddsföreningen i Alvesta finns några grupper, ett perfekt sätt för dig att engagera dig mer.

Falköga-gruppen
Bevakar kommunen och andra aktörer. Gör granskningar, skrivelser och yttranden, samt driver naturskyddsfrågor rättsligt då så krävs.

Handla miljövänligt-gruppen (HMV-gruppen)
Inspirerar och knyter samman alla som
vill agera för hållbar konsumtion

Natursnokarna
Barn i åldern 3-10 år får upptäcka naturen tillsammans med sina vuxna.

Naturövervakning och naturvård.
Inventeringar och spridande av kunskap kring arter och biotoper. Ligger bakom projekt som t.ex, ”Eklandskapet i Alvesta”

Kontakta alvesta@naturskyddsforeningen.se om du vill engagera dig inom någon grupp, eller rentav starta en grupp med annan inriktning.

Var en positiv kraft för naturen genom att engagera dig i en grupp.