Naturvärdesträd i Alvesta kommun (2023-2024)

Genomförs med stöd från Naturskyddsföreningen i Kronoberg.

Inventeringar

  • Hamrarna 2023-04-16.
    Kraterorangelav – mycket sällsynt inom kommunen. Förutom ett fynd på Huseby ligger andra fynd inom Bjurkärr naturreservat.
    Läderskål – sällsynt inom kommunen. Har påträffats på 3 andra lokaler (runt Huseby/Grimslöv).