Kontakt

Kontaktuppgifter

Bankgiro: 748-5667
Swish: 123 527 31 15
E-postalvesta@naturskyddsforeningen.se
Post:
Naturskyddsföreningen i Alvesta
c/o Karin Sahlström
Marieberg
342 34 Alvesta

Styrelsemedlemmar

Postmottagare
Karin Sahlström

Sekreterare
Johan Marand

Kassör
Elisabeth Ebbesson
Växjövägen 51
342 34 Alvesta

Ordinarie
Roland Bengtsson
Per Darell

Suppleanter
Björn Martinsson
Anna Gilius