Skogsmissbruket – dela bilder av det svenska skogsmissbruket

En ny hemsida uppmanar till att sätta fokus på det verkliga svenska skogsbruket, och blottlägga skogsbolagens greenwashing. Kronoberg skogsgrupp och Naturskyddsföreningen i Alvesta kommer engagera sig i detta. Detta rör absolut inte bara skogar i norra Sverige, det brutala skogsbruket i Kronoberg och dess närmast totala avsaknad av hänsyn är minst lika tydlig. Vi uppmanar […]

Läs mer

Vida planerar skövla fridlyst orkidé i Vislanda

Skogsbolaget Vida har avverkningsanmält ett skogsområde i Vislanda där den fridlysta skogsorkidén knärot växer. Knärot är fridlyst enligt § 8 Artskyddsförordningen och Miljöbalken, samt rödlistad VU (sårbar). Rödlistning handlar om att bedöma arters risk att dö ut, och knärot har på kort tid gått från att 2005 ha status LC (livskraftig), 2015 ha status NT […]

Läs mer

Skog i Kronoberg – Exkursion lördag 7 nov. kl. 10

Som en del i projektet ”Skog i Kronoberg” besöker vi områden med naturskog och produktionsskog vid Mellansjön utanför Vislanda. Samling på parkeringen för vandringsleder vid Obyvägen strax norr om Kojtet, det finns en skylt ”Vandringsleder” vid en gul barack. Medtag eget fika och lupp, samt grova kängor eller stövlar eftersom det kan vara blött. Anmälan […]

Läs mer