Planerad utökad torvtäkt intill Taglamyren

Södra Skogsägarna har för avsikt att utöka torvtäkten vid Röcklamyren, ett området som ligger just intill naturreservatet Taglamyren. Under samråd inför ansökan har Naturskyddsföreningen i Alvesta gjort ett kortare fältbesök i området och lämnat synpunkter som bl.a. kommer användas som underlag inför kommande miljökonsekvensbeskrivning. Läs synpunkterna här.

Läs mer

Synpunkter samråd: Detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård)

Naturskyddsföreningen i Alvesta har skickat synpunkter på förslaget för bebyggelse vid  Tingsbacken-Smedsgård som ligger ute för samråd t.o.m. 2018-04-03. Vi tycker den undersökning som gjorts vad gäller påverkan på intilliggande nyckelbiotop (ekskogen på Tingsbacken) är bra, och vill understryka vikten av att följa de rekommendationer för den fortsatta processen som givits i ”Översiktlig bedömning av […]

Läs mer

Synpunkter på plan Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1)

Sedan lång tid har Spåningslanda varit rekreationsområde. Vandring, löpning, skidåkning, naturupplevelser, terrängkörning med cykel, svamp- och bärplockning är några aktiviteter som Alvestabor och andra uppskattat. Under flera år har skogarna avverkats så det endast återstår hyggen, ungskogar och monokulturer av gran och tall. Endast några små skogsområden återstår som man kan kalla skog. Naturskyddsföreningen anser […]

Läs mer

Kretsstämma den 6 mars 2018

Välkommen till årets kretsstämma i vår förening! Den äger rum i Kulturkällaren (fd Jazzkällaren) i Alvesta, vid Allbotorgets sydöstra hörn. Vi börjar kl 18:30 med information från gruppen ”Fräsch-på-riktigt”. Lena Lillieblad kommer sedan att berätta om omställning till ett mer hållbart samhälle. Därefter blir det fika innan de egentliga stämmoförhandlingarna börjar. Både gamla och nya […]

Läs mer