Fixarcafé

Återbruk – Återvinning Välkommen till Naturskyddsföreningens och Equmeniakyrkans miljögrupps Fixarcafé. När: Onsdagen 31 oktober kl 18:00 – 20:30 Var: Alvesta Equmeniakyrka (Missionskyrkan), Storgatan 38 Ta med trasiga grejer och material, så försöker vi laga dessa och inspirera varandra att laga fler saker själva eller tipsa om vem som kan hjälpa dig. Fika serveras. Ingen anmälan. För […]

Läs mer

Röd gaffelmossa vid Kojtasjön

2013 hittade Per Darell i Naturskyddsföreningen i Alvesta för första gången röd gaffelmossa (Riccia huebeneriana) på Kojtasjöns västra strand, och i år har den åter noteras i dyn. Arten är mycket sällsynt och rödlistad EN (akut hotad). Mossan är trots sitt namn mest ljusgrön, och bildar små ”rosetter”, vilka har förmågan att flyta på vatten. […]

Läs mer

Kommunen informerad om akut röjningsbehov runt ek

Naturskyddsföreningen har informerat kommunen om det akuta röjningsbehovet runt ek, främst i tätorten. Naturskyddsföreningen i Alvesta har vid inventering av ek i Alvesta tätort med omgivning, funnit att det är ett akut behov av naturvårdsröjningar. Gamla ekar varav en del jätteekar, med ålder över 200 år, står idag trängda så att de inte får tillräckligt […]

Läs mer

Kraftig missfärgning av Hjortsbergaån

Uppdatering 31 augusti 2018: Förklaringen till grumlingen i Hjortsbergaån är sannolikt att Brändeåns torrläggningsföretag utför en rensning, enligt en gammal förrättning som finns för hur vattendraget ska se ut. Länsstyrelsen har efter samråd godkänt rensningen med villkor bl.a. att den ska vara genomförd vid lågvattenföring, 1 juni till 30 september. Vid en exkursion i södra […]

Läs mer