Bussutflykt till Björkelund i Simlångsdalen 27 maj

Den 27 maj åker vi tillsammans med Växjökretsen på en heldagsutflykt i den biologiska mångfaldens tecken. Björkelund är Naturskyddsföreningen i Halmstads fastighet vid Fylleån i Simlångsdalen, med en mångfald av vackra miljöer: skog, våtmark, hed, äng och naturbetesmark. Vår guide är biolog Ebba Werner, fokus är på biologisk mångfald. Medtag fika. 200 kr för medlem, […]

Läs mer

Invigning av Åsnens nationalpark 25 maj och 26 maj

Invigning av Åsnens nationalpark Den 25 maj invigs Åsnens nationalpark i hjärtat av Småland. Åsnens nationalpark är den 30:e nationalparken i Sverige och är, som övriga nationalparker, ett område noga utvalt på grund av dess unika natur och djurliv. Under två dagar, 25 och 26 maj, erbjuds olika aktiviteter för att uppmärksamma nationalparken. Länsstyrelsen Kronoberg och […]

Läs mer

Planerad utökad torvtäkt intill Taglamyren

Södra Skogsägarna har för avsikt att utöka torvtäkten vid Röcklamyren, ett området som ligger just intill naturreservatet Taglamyren. Under samråd inför ansökan har Naturskyddsföreningen i Alvesta gjort ett kortare fältbesök i området och lämnat synpunkter som bl.a. kommer användas som underlag inför kommande miljökonsekvensbeskrivning. Läs synpunkterna här.

Läs mer