Vi testar kommunens partier med en grön önskelista inför valet

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitiskt obunden förening som sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta lösningar. Vi vill genom att belysa några fundamentala områden inom natur och miljö hjälpa kommuninvånarna ta ställning i det kommande kommunalvalet. En önskelista skickades under sommaren till kommunens partier att besvara och komma med sin syn på. Önskelistan i korthet: […]

Läs mer

Önskelista kommunalvalet 2018

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitiskt obunden som sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta lösningar. Vi vill genom att belysa några fundamentala områden inom natur och miljö hjälpa kommuninvånarna ta ställning i det kommande kommunalvalet. Nedanstående önskelista skickas till partierna i Alvesta kommun i början på juli, och svaren presenteras 20 augusti i den ordning […]

Läs mer

Eklandskapet – Hjälp till att hitta jätteekar

Projektet Eklandskapet i Alvesta vill uppmärksamma ekbestånden i Alvesta kommun, och dess natur- och kulturvärden. Projektet genomförs med bidrag från Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse och Naturskyddsföreningens riksorganisation. Vi önskar er hjälp att hitta jätteekar, dvs. ekar som i brösthöjd har en omkrets större än 314 cm. Vi är också intresserade av områden med ek […]

Läs mer

De vilda blommornas dag 17 juni

Hakatorp söndagen 17 juni kl 10.00 I år firar vi de vilda blommornas dag i Hakatorp, en liten by i ett ålderdomligt odlingslandskap. En av kommunens finaste blomsterängar och betesmarker. Hakatorp är ett Natura 2000-område. Ta med fikakorg och kamera. Samling: Hakatorp kl 10.00. 11 km från Moheda. Transport: Nära en och en halv timmes cykling […]

Läs mer