Förslag till naturvärdesinventering av tätortsnära skog

Naturskyddsföreningen i Alvesta skickar ett förslag till Skogsstyrelsen att göra en naturvärdesinventering av tätortsnära skog i östra Alvesta. Skogsområdet ligger just öster om ett villaområde i Alvesta och består av talldominerad blandskog med inslag av gamla kulturlandskapsträd som i öster övergår i en tallsumpskog. Området är del av ett planerat bostadsområde (Aringsås Nord, etapp 1).

Läs mer

Skogsföredrag tisd 14 nov 18:30

Skogsföredrag Tisdagen den 14 november kl 18:30 Mer än halva Sverige är täckt av skog, men det har ändå aldrig funnits så lite av den biologiskt rika naturskogen som det gör idag. Malin Sahlin, som jobbar som sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen, föreläser och svarar på frågor. Dessutom tar vi upp lokala skogsfrågor. Lokal: Naturskyddsföreningen […]

Läs mer

Skogssällskapet följde inte FSC-cerifiering

Naturskyddsföreningen uppmärksammade 2016 Alvesta kommun på ett avverkningsanmält område i östra Alvesta, en uppenbart tätortsnära och av Alvestaborna välbesökt tallskog med stigar, kojor och grillplatser. Förvaltningen för samhällsplanering agerade inte på informationen och Skogssällskapet, som även förvaltar skog åt kommunen, bjöd inte ens in till samråd utan hela skogen blev kalhygge med i det närmaste […]

Läs mer