Miljövänliga veckan 1-9 oktober

Fräsch på riktigt Vi är en liten arbetsgrupp inom Naturskyddsföreningen i Alvesta som lär oss mer om schyssta produkter i badrumsskåpet. Vi har skrivit ner några tips på produkter inom några olika områden, som vi redogör i en artikel i Fiskgjusen hösten 2016. Vi kommer också att visa ett badrumsskåp med miljövänliga produkter i Alvesta […]

Läs mer

Besök på Engaholms gård. Söndag 11 september kl 10:00

Besök på Engaholms gård. Söndag 11 september kl 10:00 Vi besöker den vackra gårdsmiljön, betesmarkerna och lövskogen runt Enga- holms gård. Här finns intressanta vattenmiljöer, jätteekar men också andra ädellövträd som alm, ask, lind. Området har många sällsynta och rödlistade arter som exempelvis läderbagge, skeppsvarvfluga och gammelekslav. Ta med fika och gärna en lupp också, om […]

Läs mer

Vilda Blommornas dag i Benestad 19 juni kl 10:00

De vilda blommornas dag i Benestad Söndagen den 19 juni kl. 10:00   I år förlägger vi vår blomstervandring till Benestads omgivning, där vi kan njuta av den rika floran. Ta med fika samt om du har även florabok, lupp och kamera. Barn är mycket välkomna till denna aktivitet. Ingen anmälan! Arrangör: Smålands Flora, Naturskyddsföreningen […]

Läs mer

Gökotta Söndagen 29 maj kl 7.00

Sista söndagen i maj besöker vi Kloster, Benestad (utanför Alvesta) för att uppleva fågellivet där och kanske få höra göken gala. Vår guide för morgonen är Roger Bertilsson. Ta med dig fika! Även kikare och fågelbok är bra att ha med, men det är inget krav. Ingen anmälan. Arrangör: Naturskyddsföreningen i Alvesta Plats: För samåkning sker […]

Läs mer

Vårvandring i Mellanssjöns närområde Söndag 17 april kl 10.00

Vi passerar Vislanda gamla prästgård och besöker fornlämningarna Torsta säte och Skeppssättningen. Hembygds- föreningens ordförande Bertil Olsson berättar. Vi besöker också ett naturskogs- artat område med 150-åriga tallar och vackra mossmattor under Per Darells ledning. Ta med fika och gärna stövlar! Arrangör: Kojta- och Mellansjöns förening (www.kojtamellan.se) i samarbete med Naturskyddsföreningen Alvesta Samling: Parkeringen i […]

Läs mer

Fiskgjusen 1/2016 kommer snart!

Nu är det snart dags för årets första nummer av Fiskgjusen. Redaktören hade det trevliga bekymret att inte få med alla texter på de 12 sidorna, så receptet fick strykas. Klicka på Läs mer, så kan du hämta receptet på Tomat- och basilikabröd här på webben! Hela Fiskgjusen finns också att hämta förstås, via menyn här ovanför.

Läs mer

Ny styrelsemedlem

Vid årsmötet den 7 mars avtackades Gerd Ouchterlony efter flera års arbete i styrelsen. Stefan Bjärnborg, som varit suppleant ett år, invaldes som medlem. Ny suppleant blev Björn Martinsson, Alvesta.

Läs mer