Studiebesök på Emmaus i Torpsbruk

Sluta handla! Använd det du har. Vårda, laga och reparera! Handla bara det som är nödvändigt! När Handla MiljöVänligt-gruppen besökte Emmaus i Torpsbruk, fick vi se ett enormt lager av inlämnade begagna kläder. En lastbil med släp var just fullpackad med sorterade kläder, sängkläder och sängar. En sändning till Ukraina, som efterfrågat akuthjälp. Lastbilen kör […]

Läs mer

De vilda blommornas dag, Exkursion till Grännaforsa 19 juli 2022

Vi var 14 förväntansfulla naturvandrare som träffades kl. 14:00 vid Grännaforsa-krysset. Morgonskurarna hade dragit vidare och vi njöt av en halvklar och lagom varm eftermiddag. Under ledningen av Per Darell besökte vi tre olika miljöer: 1. Ett fuktigt och näringsrikt område runt Hälsokällan. Bland den frodiga vegetationen skuggad av bl.a. tysk lönn, rönn, klibbal och […]

Läs mer

Synpunkter på planerad solcellsanläggning på Hästhagsmossen

European Energy Sverige AB planerar en solcellsanläggning på Hästhagsmossen söder om Vislanda. Naturskyddsföreningen har lämnat samrådssynpunkter, sammanfattade nedan: Naturskyddsföreningen är generellt positiva till solceller som energikälla, givet att dess placering och anläggande inte innebär alltför negativ påverkan på biotoper, djurliv och människor. Det rör sig om en enorm anläggning, ca 96 ha. I jämförelse är […]

Läs mer