Vandring i Brotorpabäcks Naturreservat samt naturstig i Tagel

Text och foto: ​Karin​ ​Sahlström och Inger​ ​Lundberg

För att komma till Broatorpabäcks Naturreservat  passerar man Tagels gård och kör vidare ca 2 km, längs Rymmens västra sida. Vägvisare pekar in till vänster. Vi kör på en mindre väg, tills vi når informationstavlan och P-platsen. Brotorpabäck är ett vackert lövskogsområde med många källsprång och en sumpskog. Här finns flera sällsynta mossor, kärlväxter m.m.

Leden är relativt lättgången, men inte anpassad till hjuldrivna fortskaffningsmedel

Den första delen av vandringsleden går längs en väg. Leden vikar av till höger in i bok- och ekskogen. På några ställen finns informationstavlor, där det står skrönor om de olika trädslagen. Bitvis är det lite tveksamt vart leden tar vägen, en dag i början av mars. Leden är relativt lättgången, men inte anpassad till hjuldrivna fortskaffningsmedel. Över en del blötare partier finns nätbeklädda spänger att gå på. Vi passerar också en bok med flera stammar sammanvuxna genom en kraftig gren. Enligt anslagstavlan finns många sätt att bota sjukdomar i ett sådant träd.

Vi passerar en bok med flera stammar sammanvuxna genom en kraftig gren

Vi tar av från den orange leden och följer blå led till Martakärret. Vi går genom en vacker natur som leder fram till sumpskogen.  Sista delen av leden går vi på en mindre väg. Sammanlagt har vi gått 2,9 km. Läs mer om naturen här på Länsstyrelsens hemsida.

Vi tar bilen tillbaka till Tagels gård och vandrar Naturstigen. En informationsbroschyr finner vi i Mjölboden, belägen mellan mangårdsbyggnaderna och ladugården. Den står öppen och där finns ett bord med 8-10 stolar.  På vandringen får vi med hjälp av en broschyr med lite historik över gården och Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen som äger den. Vi vandrar upp till ”Kullarna”, med sittplats och fin utsikt över sjön Rymmen. Siktlinjen från utsiktsplatsen lär vara 7 km.  Leden går längs mindre vägar, genom hagmarker, ner till en udde i Rymmen och vidare tillbaka till gården, genom gårdens trädgårdsanläggning. Vi gick 2,6 km.

Naturstigen går längs mindre vägar, genom hagmarker, ner till en udde i Rymmen och vidare tillbaka till gården