Kojta- och Mellansjön

I området runt Kojtasjön och Mellansjön finns flera olika vandringsleder. Man kan börja på några olika platser, men informationstavlan hittar du längs vägen mellan Blädinge och Kojtet. Kommer man från Alvesta/Blädinge tar man av till vänster vid ett gult trähus och vägvisare till Vandringsleder. Flera leder går bitvis i varandra och går därmed att kombinera.

Lederna går genom såväl yngre som äldre skogspartier, hyggen, kulturbygd,  gammal sjöbotten och längs sjön. En omväxlande vacker natur!

Lederna är relativt lättgångna men kan bitvis vara fuktiga/blöta. Leden runt Mellansjön är ca 5,7 km lång. Det finns rastplats med grillmöjligheter på båda sidor om sjön. I norra änden finns en träbro över en stenlagd kanal. Bro finns även i södra änden vid Prästahålan. Där har vi, i augusti, sett vattenfladdermöss. På västra sidan finns ett ställe med blommande klockgentiana i augusti.

Läs mer om flora och fauna.