Kroxsnäs naturreservat

Text och foto: Karin Sahlström

Kroxsnäs ligger vid vägen mellan Vislanda och Ljungby, inte långt från Piggeboda. Reservatet bildades 2010 och består av 67,9 ha och består av mestadels barrskog på fastmark samt sumpskog och våtmarker.

Vandringsleden är drygt 5 km lång, kuperad terräng som kräver en del av vandraren! Inte så långt från startplatsen/parkeringsplatsen delar sig leden, går man till vänster kommer man rätt snart fram till sjön Tjurken. Leden går längs sjön och kommer så småningom fram till en rastplats. En solig novemberdag sågs en stjärtmes här. En varm junidag kan det passa att ta sig ett dopp före intagandet av medhavd fika! Under den fortsatta vandringen passeras områden med många lågor efter stormen Gudrun, vid en del fuktiga partier finns nätklädda spänger. En härlig upplevelse i en omväxlande vacker natur.

En inventering gjordes 2007. Nio rödlistade arter hittades av framförallt svampar, insekter och mossor.