Soppkvällen 2018 handlade om Kloster

Måndagen 29/1 2018 hölls på Kulturkällaren i Alvesta en föreläsnings-, sång- och soppkväll med titeln ”Kloster – ett paradis för sångfåglar”. Arrangör var Naturskyddsföreningen i Alvesta i samarbete med Benestads hembygdsförening och Alvesta kommun. Huvudattraktion var Harald Petersson som berättade om Klosters röstskola, ett föredrag med många historier och kul detaljer om människorna, verksamheten, byggnaderna […]

Läs mer

Förslag till naturvärdesinventering av tätortsnära skog

Naturskyddsföreningen i Alvesta skickar ett förslag till Skogsstyrelsen att göra en naturvärdesinventering av tätortsnära skog i östra Alvesta. Skogsområdet ligger just öster om ett villaområde i Alvesta och består av talldominerad blandskog med inslag av gamla kulturlandskapsträd som i öster övergår i en tallsumpskog. Området är del av ett planerat bostadsområde (Aringsås Nord, etapp 1).

Läs mer

Skogsföredrag tisd 14 nov 18:30

Skogsföredrag Tisdagen den 14 november kl 18:30 Mer än halva Sverige är täckt av skog, men det har ändå aldrig funnits så lite av den biologiskt rika naturskogen som det gör idag. Malin Sahlin, som jobbar som sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen, föreläser och svarar på frågor. Dessutom tar vi upp lokala skogsfrågor. Lokal: Naturskyddsföreningen […]

Läs mer