Klockgentiana

Nu har den sällsynta klockgentianan hittats även vid Mellansjöns östra strand, vid rastplatsen. På den västra sidan av Kojtasjön finns flera hundra utmed stigen. Foto: Karin Jonsson.

Läs mer