Klockgentiana

Nu har den sällsynta klockgentianan hittats även vid Mellansjöns östra strand, vid rastplatsen. På den västra sidan av Kojtasjön finns flera hundra utmed stigen.

Foto: Karin Jonsson.