Fixarcafé

Återbruk – Återvinning Välkommen till Naturskyddsföreningens och Equmeniakyrkans miljögrupps Fixarcafé. När: Onsdagen 31 oktober kl 18:00 – 20:30 Var: Alvesta Equmeniakyrka (Missionskyrkan), Storgatan 38 Ta med trasiga grejer och material, så försöker vi laga dessa och inspirera varandra att laga fler saker själva eller tipsa om vem som kan hjälpa dig. Fika serveras. Ingen anmälan. För […]

Läs mer

Röd gaffelmossa vid Kojtasjön

2013 hittade Per Darell i Naturskyddsföreningen i Alvesta för första gången röd gaffelmossa (Riccia huebeneriana) på Kojtasjöns västra strand, och i år har den åter noteras i dyn. Arten är mycket sällsynt och rödlistad EN (akut hotad). Mossan är trots sitt namn mest ljusgrön, och bildar små ”rosetter”, vilka har förmågan att flyta på vatten. […]

Läs mer

Eklandskapet – Hjälp till att hitta jätteekar

Projektet Eklandskapet i Alvesta vill uppmärksamma ekbestånden i Alvesta kommun, och dess natur- och kulturvärden. Projektet genomförs med bidrag från Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse och Naturskyddsföreningens riksorganisation. Vi önskar er hjälp att hitta jätteekar, dvs. ekar som i brösthöjd har en omkrets större än 314 cm. Vi är också intresserade av områden med ek […]

Läs mer