Trollsländeguidning 17 augusti kl 10.00 – 13.00 Vislanda OBS datum!

Trollsländeguidning Naturskyddsföreningen i samarbete med Trollsländeföreningen Vi samlas för att titta på trollsländor vid och omkring badplatsen i Kojtet. Ta gärna med kikare, insektshåv och fika. Aktiviteten är ett samarrangemang mellan Alvesta Naturskyddsförening och Trollsländeföreningen. Parkeringen vid badplatsen i Kojtet, ”Hålan” Kontaktperson Ingela Gustafsson , ingela.gustafsson@gmail.com

Läs mer

Natursafari i Hult söndag 16 juni kl 9.00 – 13.00

Varmt välkomna till Blädinge-Hults Gård 1, Vislanda Vi besöker de blom- och insektsrika markerna för att titta på fjärilar, blommor och fåglar. Martin Sallnäs visar resultat av restaurering av sina ängar och betesmarker. Lagom cykelavstånd (8 km) från Alvesta centrum! Ta gärna med kikare, lupp och fikakorg. Kontakt Per Darell 072-5086686

Läs mer

Rapport banvallsleden 1 juni

Banvallsleden 1 juni Björkemo, Vislanda ”I lördags samlades vi med lupp, insektshåv och flora för att inventera en sträcka av Banvallsleden. Vägkanten såg väldigt alldaglig och ordinär ut från håll men med många ögon upptäckte vi en stor mångfald av både växter, insekter och fåglar. Vi fick se åkervädd, svinrot, ärenpris och många fler vackra […]

Läs mer

Ängsblommor längs banvallsleden 1 juni kl 10.00

Vi samlas för att inventera floran samt insekterna på en sträcka av banvallsleden, lördag 1:e juni. Syftet är att lyfta fram våra vägkanters potential för biologisk mångfald och sprida kunskap för att förbättra vägkanternas skötsel. Samlingen är vid ICA-parkeringen i Vislanda kl .10. Ta gärna med dig cykel, en flora och fika! Kontakt Cloé Lucas 070-2444678

Läs mer