Blomstervandring i midsommartid

Blomstervandringen på Martin Sallnäs gård i Hult, Blädinge, den 14 juni blev mycket lyckad, vackert väder och över 20 personer (maximerat antal 20 personer pga corona) deltog i vandringen. Martin Sallnäs och Per Darell visade ängar som varit slåttrade i generationer men också ängar som restaurerats till betesmarker från att ha varit granplanteringar. Artrikedomen är […]

Läs mer

Blomstervandring i Hults ängar söndag 14 juni 10-13

De vilda blommornas dag är inställt. Vi ordnar istället en blomstervandring med begränsat antal deltagare. Max 20 deltagare p.g.a. pandemin. Föranmälan senast fredag 12 juni på hemsidan: https://alvesta.naturskyddsforeningen.se/aktiviteter På Hults gård möter vi fantastiskt rika blomsterängar och beteshagar med många ängsblommor. Dessutom bjuds på fjärilar, bi- och humlesurr. Parkera vid Hults gård, Blädinge. Medtag egen […]

Läs mer

Christels lista på matnyttiga trädgårdsväxterväxter

Trädgårdsväxter som är matnyttiga för vildbin, fjärilar och andra pollinerande insekter.  Sammanställd av Christel Kvant. Halvfet text anger att växten är särskilt värdefull. Fruktträd: äpple, päron, körsbär, plommon Andra träd och buskar: rönn, sälg, cotoneaster, benved, berberis, fläder, hagtorn, havtorn,  berberis, järnek, mahonia, ölandstok INTE dubbelblommande sterila prydnadsträd Bärbuskar: vinbär, krusbär, hallon, björnbär, blåbär,  Smultron, […]

Läs mer

Kommunen försöker kringgå PBL och översiktsplan genom att kalla parkering för park

Uppdaterad 2020-05-01: Nytt yttrande då kommunen inte bemött synpunkterna från samrådet. En pågående plan avser att genom en förkortad process (begränsat planförfarande) omvandla den lilla grönytan ”Brända tomten” i centrala Vislanda till parkering. Detta trots att området i nuläget är detaljplanerat som parkyta, översiktsplanen saknar stöd för ändringen, och det tydligt strider mot plan- och […]

Läs mer