Norremarks Kretsloppspark

Text: Karin Sahlström
Foto: Catharina Malmberg-Snodgrass

Klockan 10 anländer vi, sju personer aktiva i Handla Miljövänligt-gruppen (HMV-gruppen) från Alvesta och Växjö, till återvinningsstationen. Ola Sjösten (enhetschef) tar emot och berättar om kretsloppsparken och visar oss runt, i sol och snålblåst.

Kretsloppsparken drivs av SSAM (Södra Smålands Avfall och Miljö), som är ett regionalt avfallsbolag som ägs av fem kommuner i Kronobergs län. Tre kommuner är inte med i detta – Alvesta, Ljungby och Uppvidinge.

SSAM har som mål att minska mat- och restavfall samt grovavfallet med 25 %  (från 2018 års nivå) till 2025. Detta ska ske genom återbruk och att flera sorters avfall ska kunna sorteras på denna central.

I den första stora hallen man kommer till lämnas grejer för återvinning, på vänster sida. Där har några organisationer möjlighet att hämta prylar. Tempus och Atrium tar hand om cyklar för återbruk och Emmaus (Torpsbruk) och Human Bridge går igenom resten. Kvarvarande grejor flyttar personalen över till höger sida, där vem som helst kan hämta prylar, kostnadsfritt. Här finns idag mycket böcker, skidor och en del möbler.

Mottagningshall för återvinning. Vi står framför möbler som bara är att hämta. 

För farligt avfall har man mycket noggrann koll. Ett specialrum, där personal tar emot och dokumenterar vad som tas in. Utanför detta rum finns lådor för olika slags elektronikprylar. Dessa faller under producentansvaret. Omhändertagandet av detta betalas genom en avgift av den som köper föremålen.  

60 – 75 % av hårdplasten återvinns och blir till användbart granulat.

Vi kollar hårdplast-containern.

SSAM har påbörjat införandet av fyrfackmodellen, två soptunnor som är indelade i mindre fack. Vi ska slippa ta oss till återvinningscentral för att lämna tidningar, flaskor m.m. Hushållen får välja om de vill ha denna typ av soptunnor. I någon av kommunerna är det redan genomfört.

Textilinsamlingen

En del skolor i Växjö är med i något som heter ”Hållbart kliv”. Där ingår bl.a. besök på återvinningscentral och reningsverk.  Det känns verkligen viktigt att unga människor blir medvetna om vad som händer med våra kasserade prylar och annat avfall.

Slutligen säger Ola Sjösten att Kretsloppsparken har mellan  200 000 – 220 000 besökere / år. Det är fler än Växjö Lakers har!