Naturskyddsföreningen besöker Alvesta Biogas

Vi var 12 vuxna och 2 barn som den 10 oktober 2020 gjorde ett studiebesök på Alvesta Biogas. Stefan Bengtsson, en av delägarna, lotsade oss genom anläggningen och gav den liv. Vi fick veta vad som gömmer sig bakom cylindrar, rör och konformade tältdukar.

Vi fick en mycket informativ genomgång av hur slaktavfall, matavfall och gödsel används för att producera biogas genom rötning. På en dag kan man här producera 4000 kg biogas, vilket motsvarar 6000 l bensin. Under rötningen bibehålls all växtnäring i biogödseln samtidigt som kvävet blir mer lättillgängligt. Därefter transporteras den färdigrötade gödseln, vilken nu luktar betydligt mindre än konventionell gödsel, tillbaka till gårdarna för att spridas på åkrarna.

Sist får jag tillägga att några obehagliga dofter kunde våra naturkänsliga näsor ej uppfatta.

Solveig Larsson

Biogasen är klar och förpackad i denna container. Nu ska den  levereras till något tankställe.

 

Stefan Bengtsson berättar om produktionen av biogas.