Skog i Kronoberg – Exkursion lördag 7 nov. kl. 10

Som en del i projektet ”Skog i Kronoberg” besöker vi områden med naturskog och produktionsskog vid Mellansjön utanför Vislanda.

Samling på parkeringen för vandringsleder vid Obyvägen strax norr om Kojtet, det finns en skylt ”Vandringsleder” vid en gul barack. Medtag eget fika och lupp, samt grova kängor eller stövlar eftersom det kan vara blött.

Anmälan till Per Darell, 072-5086686 eller per.darell@gmail.com

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Växjö.