Klosters vandringsled invigd

Den 2 april 2022 var det invigning av Klosters vandringsled i Alvesta. Vilket fantastiskt intresse för Kloster historia och natur, över 100 personer deltog vid invigningen! Kloster har fått namn av den sång- och röstskola som verkade där mitt i naturen, en liten bit från Alvesta centrum, under 1900-talet. Dess historia är fascinerande och dramatisk. Idag återstår endast några få byggnader. Alvesta kommun har restaurerat området med röjning för ek och hassel och en vacker promenadslinga har gjorts. Naturskyddsföreningen har varit en starkt drivande kraft för att leden skulle bli verklighet. Harald Petterssons idoga arbete för att väcka intresse för bevarandet av Klosters historia liksom Norra Allbo hembygdsförenings medverkan har också bidragit till att området nu är ett friluftsområde för natur och kultur. Per Darell och Jahan Marand har stått för innehåll och layout på skyltarna, vars innehåll finns på Alvesta kommuns hemsida.

 

Klosters huvudbyggnad innan den brändes ned genom pyromandåd 1 april 1952 och innan sjön Salen sänktes 1, 3 m (1930).