Besök på ekologisk mjölkgård framskjutet till 10 september

Det var planerat till 15 april, vilket också står i programbladet, men har blivit framskjutet till efter sommaren. Notera det nya datumet 10 september.