Aktiviteter

Länsstämma

Söndagen den 23 april kl 9:30–16:00 (prel)

Vi i Alvestakretsen står i år som värdar för länsstämman. Alla är välkomna att delta i så väl exkursioner som årsmötesförhandlingar.

Dagen inleds med en exkursion till Klosterområdet och avslutas med en exkursion till tallskogen norr om Hagaparken. Däremellan lunch och årsmötesförhandlingar.

 • Arrangör: Naturskyddsföreningen Alvesta
 • Lokal: Folkets hus, festsalen. Dock samling vid 9:30 på parkeringen öster om stationen, för promenad till Kloster.
 • Kontakt: Per Darell 0472-129 19 (endast gällande exkursionerna).

OBS! Ingen anmälan krävs för deltagande i exkursionerna och årsmötesförhandlingarna. Vill du ha fika och lunch ska anmälan redan vara gjord.

Hjälp till att bekämpa en invasiv art – jättebalsamin

Onsdagen den 9 maj kl 17

I Alvesta tätorts nyaste promenadslinga växer inte bara buskar och träd och frodas inte bara vårblom- mor. Där finns dessvärre också jättebalsamin, som är en invasiv (invaderande) art och som därför ska bekämpas. Jättebalsamin är ettårig och kan därför bekämpas genom att man skär av den på våren, innan blomning.

OBS! Ta med sekatör och handskar samt gärna fikakorg med något varmt att dricka. Bekämpningen kommer att pågå ytterligare några kvällar.

 • Arrangör: Naturskyddsföreningen Alvesta
 • Samling: Vid promenadslingans start, Sjölyckan, kl 17
 • Kontakt: Elisabeth Ebbesson, 0472-134 11. Ingen anmälan.

Se vårblommor i Holmaskogen

Söndagen den 21 maj kl 10 till ca kl 13

Vi får följa med Växjökretsen på exkursion till Holma, som är en av länets högst belägna byar. Holma ligger mellan Växjö, Lammhult och Alvesta. På en slutt- ning åt sydväst finns Holmaskogen med ädellövskog och på våren blommar här blåsippor som sedan följs av lungört och många andra mer eller mindre kända vårblommor. Här finns också många intressanta lavar och mossor.

 • Arrangör: Naturskyddsföreningen Växjö
 • Plats: Holmaskogen. Samåkning från Alvesta sker från Allbotorget där vi samlas kl 9. Även från Norrtullskolan, Växjö, sker samåkning kl 9.
 • Kontakt: Uno Petersson, 070-588 56 14, uno_p@hotmail.com. Ingen anmälan.

De vilda blommornas dag i Spåningslanda

Söndagen den 18 juni kl 10

I år firar vi Vilda blommors dag i Alvesta tätort igen (det var tre år sedan sist, då vi var i Bruntes hage). Nu ska vi få uppleva växter både på land, i strandkanten och i vattnet.

 • Arrangör: Naturskyddsföreningen Alvesta
 • Samling: Badplatsen vid Spånen
 • Kontakt: Per Darell, 0472-129 19. Ingen anmälan.

Bussutflykt till nationalpark Norra Kvill

Söndagen den 10 september (heldagsutflykt)

Följ med på bussutflykt till en av få urskogar i södra Sverige. Här finns moss- beklädda stenblock och en och annan trolsk tjärn. Personal från länsstyrelsen guidar oss. Efteråt åker vi söderut via Vimmerby till Ingebo hagar, där vi äter sopplunch (vegetarisk soppa med bröd). Här finns också en gårdsbutik och vandringsleder (se www.ingebohagar.com).

 • Arrangör: Naturskyddsföreningen Växjö och Alvesta
 • Avresa: Folkets hus i Alvesta kl 8:30, Norrtullskolan i Växjö kl 9:00; tillbaka i Växjö ca kl 19.
 • Medtag: Fika till för- och eftermiddagen. Kläder efter väder; stövlar kan vara bra oavsett väderlek.
 • Pris: Medlemmar: 290 kr/person. Övriga: 340 kr/person. Bussresa, guidning och lunch ingår.
 • Anmälan: Senast den 27 augusti till alvestanatur@gmail.com och betala samtidigt in avgiften till Växjökretsen: bg 5158-7178
 • Kontakt: Karin Sahlström, 0766-27 93 83

Källexkursion

Lördagen den 7 oktober

Mer information kommer inom kort, men boka datumet!

 • Arrangör: Naturskyddsföreningen Växjö och Alvesta
 • Medtag: Fika, stövlar, lupp.