Fågelsång i Kloster 11 maj kl 6.30 – 10.30

Fågelskådning och fågelsång Vi samlas tidigt på morgonen för att njuta av ljuvlig fågelsång i strand- och ekskog och spanar efter sjö- och rovfåglar. Per Fogelström guidar. Medtag kikare och fika. Samling vid parkeringen i Klosterområdet. Till fots/cykel via Sjögatan eller med bil från Blädingevägen. Första pass: 6.30. Andra pass: 8.00 Kontaktperson Caroline Mortlock caroline.mortlock61@gmail.com […]

Läs mer

Vårvandring Kojta-Mellan

Kojta- och Mellansjöns förening inbjuder till   VÅRVANDRING   Söndagen 5 maj kl 10.00   Samling vid parkeringen 500 m norr Kojtet (infart vid gula baracken) .   Vi går runt Mellansjön och stannar på lämplig plats för egen medtagen fika. Under vägen genomför vi en   tips-promenad (tag med penna) med priser skänkta av ICA-Dackehallen. […]

Läs mer

Studiecirkeln Hållbar mat

I Alvestakretsen haft en studiecirkel om hållbar mat, med 10 deltagare. Hållbar mat innefattar klimatvänlig mat – minskar utsläppen av växthusgaser, och miljövänlig mat – minskar matens negativa påverkan på biologisk mångfald, mark- och vattenanvändning och förbättrad djurhållning och minskad användning av kemisk bekämpningsmedel. Världens livsmedelsproduktion står för ¼ av våra utsläpp av växthusgaser. Hur […]

Läs mer