Världens längsta blomsteräng 28 maj

Den 28:e maj kommer vi att göra en inventering på en blomrik sträcka i Vislanda tillsammans och sedan diskutera olika vägar att gå för att förbättra skötsel av våra vägkanter, bl.a. genom diskussion med enskilda vägföreningar om anpassad skötsel. I Naturskyddsföreningens projekt “Världens längsta blomsteräng” ska vägkanter till såväl cykelbanor som bilvägar bli till paradis […]

Läs mer

Ska inte ens barnens utflyktsskog skonas från industriskogsbruket

Inför kommunalvalet i Alvesta 2022 gjorde Naturskyddsföreningen en undersökning där partierna fick bemöta förslaget ”Ha en skogsstrategi som prioriterar natur- och upplevelsevärden med hyggesfria metoder”. Samtliga partier ansåg detta vara ett ”mycket bra förslag”. Man ser dock ingenting av dessa ambitioner i verkligheten, i Vislanda verkar kommunen snarare anse att rekreationsområdet i tätorten ska skötas […]

Läs mer

Rädda skogen i Aringsås

Publicerades i nedkortad version som insändare i Smålandsposten 2023-03-27. Rädda skogen i Aringsås På papperskorgar runt om i Alvesta finns uppsatt information om de globala målen och Agenda 2030, något som i kommunen sedan 2020 “utgör grunden för vår styrning och verksamhetsutveckling”. Delmål 15 handlar om Ekosystem och biologisk mångfald och innebär Att genom hållbar […]

Läs mer