Vattenrike Lekarydsån

Vattenrike Lekarydsån är ett förslag på naturreservat i Alvesta tätort. Läs förslaget i sin helhet här.

Alvesta tätort saknar ett tätortsnära naturreservat. Grönområdena i tätorten blir färre och mindre. Det är angeläget att bevara en levande grönstruktur i tätorten samtidigt som kommunen expanderar. Det finns möjlighet att skapa ett stort natur – och rekreationsområde i Lekarydsdalen.

Lekarydsån med omgivningar har mycket varierande natur och även kulturvärden inkluderande ett lantbruksmuseum. Det gör redan idag området intressant för tätortsborna, men det skulle även kunna utvecklas till ett betydande regionalt utflyktsmål. Naturskyddsföreningen föreslår att en utredning undersöker hur ett naturreservat skulle kunna se ut. Restaureringsförslag vad gäller våtmarkerna finns som en rapport från Naturcentrum från 2018, initierad av Alvesta kommun.