Lär känna Sveriges nästa nationalpark Västra Åsnen söndag 24 maj

Lär känna Sveriges nästa nationalpark Västra Åsnen Söndag 24 maj kl 10.00

Västra Åsnens övärld är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur att se och uppleva. Vi besöker Bjurkärr för att tillsammans med Per Darell och Emil Persson titta närmare på mossor och lavar. Ta gärna med egen lupp och fika. Vi har ett antal lupper att låna ut.

Samling: Bjurkärrs parkering. Naturreservatet ligger mitt emellan Huseby och Urshult.

Arrangör: Naturum Kronoberg

www.naturum@husebybruk.se

Kontakt: Marie Mårtensson 0470 752005