Fototävling 2016 – Pollinerare

Årets fototävling är en lite större utmaning än förra årets, då temat var träd. Nu hoppas vi att många vill ge sig ut i naturen med kameran för att fånga den viktiga processen när insekter pollinerar blommor av alla de slag.

Kom ihåg att det är många fler än bin som pollinerar! Förutom att det finns många olika arter av bin och humlor, så kan man också få syn på fjärilar, blomflugor, getingar och vissa skalbaggar i pollineringstagen.

Regler för motiven

Du ska lämna in en serie med tre foton, som ska fylla ett av följande krav:

  1. Fotona ska visa en art av pollinerar i tre olika situationer
  2. Fotona ska visa tre olika arter av pollinerare på en och samma växt. Dock ska det fortfarande vara tre olika bilder så de tre insektsarterna behöver inte vara där samtidigt!

Tekniskt

Dina foton ska ha filformatet jpg (jpeg) och filstorleken ska vara 2–10 MB. Det betyder att det går att skicka obearbetade bilder från mindre kameror, men det är givetvis fullt tillåtet att beskära bilderna och göra smärre justeringar av ljusnivåer etc.

Juridiskt

Även den här gången ska du fylla i en bilaga som ska skicks in med bilderna. Den publiceras längre fram.

Fototävlingen är öppen för alla; medlemskap i föreningen är alltså inte ett krav.

Skicka in

Hämta följebrevet, dvs filen som ska fyllas i med information om dig själv och dina foton. Följ instruktionerna.

Sänd dina 3 bildfiler och det ifyllda följebrevet till alvestanatur@gmail.com, senast den 31 december 2016.

Vad händer sedan?

Fotona kommer att bedömas av en jury som består av Anders Olsson (ansvarig Alvesta utställningshall), Tobias Ivarsson (biolog, författare) och Per Darell (biolog, konstnär). Juryn kommer att bedöma fotona ur fotografiskt, konstnärligt, biologiskt och socialt perspektiv.

Vinnarna presenteras i januari 2017 och får visa sina bildserier vid soppkvällen i slutet av månaden. Fina priser utlovas, precis som förra gången.