Till minne av Stig Johnsson

Stig Johnsson, Grimslöv, har lämnat oss över 90 år gammal. Stig var en inspiratör för oss i Naturskyddsföreningen, genom sin glädje och nyfikenhet på naturen.

Stig var en pionjär när det gäller att kartlägga fågelliv och flora runt Åsnen. Under flera decennier följde han fågellivet vid Åsnen och engagerade sig för Husebymaden. Stig var också med i Smålands floras inventeringar under 80- och 90-talen. Stig berättade gärna om sina erfarenheter av natur och kultur i Skatelöv.

I en lövskog nära där han bodde har han gjort en vacker promenadslinga. Under många år var han ordförande i Alvestakretsen.