Mosscirkel 2017

Datum

  • Ingen inneträff 22/3
  • Lördag 25/3. Lövskogsexkursion. Målaskog och Långhult. Samling kl 9.30 i Alvesta, Folkets hus eller på parkeringen vid Målaskogs reservat.
  • Onsdag 29/3. Inneträff om levermossor, myr- och bäckmiljöer
  • Onsdag 5/4. Inneträff om myrmiljöer och vitmossor
  • Lördag 8/4. Exkursion Merhultskärret
  • Lördag (ej bestämt). Inventering i grupper

Ta gärna med egna mossor till inneträffarna.

Presentationer

Här är Pers presentation från inneträffarna (stor fil, ca 30 MB).