Synpunkter på FSC-certifierat skogsbruk av Skogssällskapet

Alvestabornas mest lättillgängliga skogsområden för rekreation, pedagogik och naturupplevelser
fanns mellan tätorten och sjön Spånen, och har nu till mycket stora delar helt förstörts av
Skogssällskapets skogsbruk.

Det är en avsaknad av hänsyn till sociala värden som knappast kan vara förenligt med en
FSC-certifiering vars ambition ska vara att verka för “ett socialt ansvarstagande skogsbruk”.

Läs Naturskyddsföreningens synpunkter här.