Kommunen försöker kringgå PBL och översiktsplan genom att kalla parkering för park

Uppdaterad 2020-05-01: Nytt yttrande då kommunen inte bemött synpunkterna från samrådet. En pågående plan avser att genom en förkortad process (begränsat planförfarande) omvandla den lilla grönytan ”Brända tomten” i centrala Vislanda till parkering. Detta trots att området i nuläget är detaljplanerat som parkyta, översiktsplanen saknar stöd för ändringen, och det tydligt strider mot plan- och […]

Läs mer

Fortsatt stora utsläpp av lerslam från Orrakullen

Start av flödet av lerslam ut i Ilabäcken

Naturskyddsföreningen i Alvesta har skickat ännu en skrivelse till kommunen angående de stora utsläppen av lerslam från Orrakullen, något som nu pågått med kommunens kännedom i snart två år. Beskedet efter den förra skrivelsen i våras var att nämnden för myndighetsutövning är tillsynsmyndighet i ärendet. Flera förfrågningar sedan dess har bara resulterat i besked att utredning […]

Läs mer

 Fridayforfuture

Varje fredag kl 15 – 16 demonstrerar vi för en skärpt klimatpolitik för framtiden. Samling utanför Växjö kommunhus. Naturskyddsföreningen i Växjö och Studiefrämjandet organiserar. Bilden är från 15 mars och  då var vi minst 6 personer från Naturskyddsföreningen i Alvesta som deltog.

Läs mer