Ska inte ens barnens utflyktsskog skonas från industriskogsbruket

Inför kommunalvalet i Alvesta 2022 gjorde Naturskyddsföreningen en undersökning där partierna fick bemöta förslaget ”Ha en skogsstrategi som prioriterar natur- och upplevelsevärden med hyggesfria metoder”. Samtliga partier ansåg detta vara ett ”mycket bra förslag”. Man ser dock ingenting av dessa ambitioner i verkligheten, i Vislanda verkar kommunen snarare anse att rekreationsområdet i tätorten ska skötas […]

Läs mer

Rädda skogen i Aringsås

Publicerades i nedkortad version som insändare i Smålandsposten 2023-03-27. Rädda skogen i Aringsås På papperskorgar runt om i Alvesta finns uppsatt information om de globala målen och Agenda 2030, något som i kommunen sedan 2020 “utgör grunden för vår styrning och verksamhetsutveckling”. Delmål 15 handlar om Ekosystem och biologisk mångfald och innebär Att genom hållbar […]

Läs mer

Yttrande på föreslagen detaljplan för Aringsås skola/förskola

Naturskyddsföreningen har lämnat synpunkter på förslaget om detaljplan för Aringsås skola/förskola. Planförslaget går stick i stäv mot den gröna strukturplanen, som pekar ut området som högsta naturvärde. Man tar inte hänsyn till de natur- och friluftsvärden som finns i området. Området består av ett skogsparti som haft fri utveckling under decennier och får därför allt […]

Läs mer

Var finns matbutiker med ekologiska livsmedel?

Naturskyddsföreningen i Alvesta har jämfört eko-utbudet bland några av kommunens matvarubutiker. Syftet med undersökningen är att kartlägga en del av det ekologiska utbudet i Alvesta kommun. Vi vill hjälpa till att guida konsumenterna och peppa butikerna att ta in mer eko, säger Sonja Darell. Naturskyddsföreningen i Alvesta har genomfört butiksundersökningar i 4 av kommunens matbutiker. […]

Läs mer