Fridayforfuture

Varje fredag kl 15 – 16 demonstrerar vi för en skärpt klimatpolitik för framtiden. Samling utanför Växjö kommunhus. Naturskyddsföreningen i Växjö och Studiefrämjandet organiserar. Bilden är från 15 mars och  då var vi minst 6 personer från Naturskyddsföreningen i Alvesta som deltog.

Läs mer

Utsläpp av lerslam till Salen

Naturskyddsföreningen i Alvesta noterade vid en exkursion i södra Alvesta 19 augusti 2018 en kraftig ljusbrun missfärgning av Hjortsbergaån. Dagen efter, 20 augusti 2018, informerades kommunen. Söndag 26 augusti 2018 var läget oförändrat i ån, samma missfärgningar. Vid kontakt med Länsstyrelsen fick vi besked att orsaken sannolikt var en planerad rensning, enligt gammal förrättning. Under […]

Läs mer

Kommunen informerad om akut röjningsbehov runt ek

Naturskyddsföreningen har informerat kommunen om det akuta röjningsbehovet runt ek, främst i tätorten. Naturskyddsföreningen i Alvesta har vid inventering av ek i Alvesta tätort med omgivning, funnit att det är ett akut behov av naturvårdsröjningar. Gamla ekar varav en del jätteekar, med ålder över 200 år, står idag trängda så att de inte får tillräckligt […]

Läs mer

Kraftig missfärgning av Hjortsbergaån

Uppdatering 10 mars 2019: Ny information har visat att nedanstående förklaring från Länsstyrelsen är felaktig. Ett nytt inlägg kring missfärgningen av ån går att läsa här. Uppdatering 31 augusti 2018: Förklaringen till grumlingen i Hjortsbergaån är enligt Länsstyrelsen sannolikt att ett torrläggningsföretag utför en rensning, enligt en gammal förrättning som finns för hur vattendraget ska […]

Läs mer