Fortsatt stora utsläpp av lerslam från Orrakullen

Start av flödet av lerslam ut i Ilabäcken

Naturskyddsföreningen i Alvesta har skickat ännu en skrivelse till kommunen angående de stora utsläppen av lerslam från Orrakullen, något som nu pågått med kommunens kännedom i snart två år. Beskedet efter den förra skrivelsen i våras var att nämnden för myndighetsutövning är tillsynsmyndighet i ärendet. Flera förfrågningar sedan dess har bara resulterat i besked att utredning […]

Läs mer

 Fridayforfuture

Varje fredag kl 15 – 16 demonstrerar vi för en skärpt klimatpolitik för framtiden. Samling utanför Växjö kommunhus. Naturskyddsföreningen i Växjö och Studiefrämjandet organiserar. Bilden är från 15 mars och  då var vi minst 6 personer från Naturskyddsföreningen i Alvesta som deltog.

Läs mer

Utsläpp av lerslam till Salen

Naturskyddsföreningen i Alvesta noterade vid en exkursion i södra Alvesta 19 augusti 2018 en kraftig ljusbrun missfärgning av Hjortsbergaån. Dagen efter, 20 augusti 2018, informerades kommunen. Söndag 26 augusti 2018 var läget oförändrat i ån, samma missfärgningar. Vid kontakt med Länsstyrelsen fick vi besked att orsaken sannolikt var en planerad rensning, enligt gammal förrättning. Under […]

Läs mer