Studiebesök på Emmaus i Torpsbruk

Sluta handla! Använd det du har. Vårda, laga och reparera! Handla bara det som är nödvändigt! När Handla MiljöVänligt-gruppen besökte Emmaus i Torpsbruk, fick vi se ett enormt lager av inlämnade begagna kläder. En lastbil med släp var just fullpackad med sorterade kläder, sängkläder och sängar. En sändning till Ukraina, som efterfrågat akuthjälp. Lastbilen kör […]

Läs mer

Synpunkter på planerad solcellsanläggning på Hästhagsmossen

European Energy Sverige AB planerar en solcellsanläggning på Hästhagsmossen söder om Vislanda. Naturskyddsföreningen har lämnat samrådssynpunkter, sammanfattade nedan: Naturskyddsföreningen är generellt positiva till solceller som energikälla, givet att dess placering och anläggande inte innebär alltför negativ påverkan på biotoper, djurliv och människor. Det rör sig om en enorm anläggning, ca 96 ha. I jämförelse är […]

Läs mer

Påverka nya översiktsplanen för biologisk mångfald, klimatnytta, trivsel och hälsa

Alvesta kommun bjuder in medborgarna till dialog kring den nya översiktsplanen. Det har redan varit möte i Hjortsberga och Grimslöv. Tisdag 7/6 är det i Alvesta, onsdag 8/6 i Vislanda och tisdag 21/6 i Moheda. Dialoger om ny översiktsplan En översiktsplan klargör hur kommunen bör utvecklas de närmaste åren. Översiktsplanen innehåller vägledning för beslut som […]

Läs mer

Rapport från HMV-gruppens besök på Alvesta ÅVC

Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt-grupp har besökt Alvestas Återvinningscentral. Vi togs emot av Conny Petterson (vd för ARAB) och Martin Lindberg (avd. chef för ARAB), som tog oss med på en rundvandring på anläggningen. Vi talade om avfallstrappans olika steg: 1) Minimera mängden, 2) Återbruk 3) Återvinning, material, 4) Återvinning, energi och sist 5) Deponi. Första steget […]

Läs mer