Utsläpp av lerslam till Salen

Naturskyddsföreningen i Alvesta noterade vid en exkursion i södra Alvesta 19 augusti 2018 en kraftig ljusbrun missfärgning av Hjortsbergaån. Dagen efter, 20 augusti 2018, informerades kommunen. Söndag 26 augusti 2018 var läget oförändrat i ån, samma missfärgningar. Vid kontakt med Länsstyrelsen fick vi besked att orsaken sannolikt var en planerad rensning, enligt gammal förrättning. Under […]

Läs mer

Kommunen informerad om akut röjningsbehov runt ek

Naturskyddsföreningen har informerat kommunen om det akuta röjningsbehovet runt ek, främst i tätorten. Naturskyddsföreningen i Alvesta har vid inventering av ek i Alvesta tätort med omgivning, funnit att det är ett akut behov av naturvårdsröjningar. Gamla ekar varav en del jätteekar, med ålder över 200 år, står idag trängda så att de inte får tillräckligt […]

Läs mer

Kraftig missfärgning av Hjortsbergaån

Uppdatering 10 mars 2019: Ny information har visat att nedanstående förklaring från Länsstyrelsen är felaktig. Ett nytt inlägg kring missfärgningen av ån går att läsa här. Uppdatering 31 augusti 2018: Förklaringen till grumlingen i Hjortsbergaån är enligt Länsstyrelsen sannolikt att ett torrläggningsföretag utför en rensning, enligt en gammal förrättning som finns för hur vattendraget ska […]

Läs mer

Vi testar kommunens partier med en grön önskelista inför valet

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitiskt obunden förening som sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta lösningar. Vi vill genom att belysa några fundamentala områden inom natur och miljö hjälpa kommuninvånarna ta ställning i det kommande kommunalvalet. En önskelista skickades under sommaren till kommunens partier att besvara och komma med sin syn på. Önskelistan i korthet: […]

Läs mer

Önskelista kommunalvalet 2018

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitiskt obunden som sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta lösningar. Vi vill genom att belysa några fundamentala områden inom natur och miljö hjälpa kommuninvånarna ta ställning i det kommande kommunalvalet. Nedanstående önskelista skickas till partierna i Alvesta kommun i början på juli, och svaren presenteras 20 augusti i den ordning […]

Läs mer