Påverka nya översiktsplanen för biologisk mångfald, klimatnytta, trivsel och hälsa

Alvesta kommun bjuder in medborgarna till dialog kring den nya översiktsplanen. Det har redan varit möte i Hjortsberga och Grimslöv. Tisdag 7/6 är det i Alvesta, onsdag 8/6 i Vislanda och tisdag 21/6 i Moheda. Dialoger om ny översiktsplan En översiktsplan klargör hur kommunen bör utvecklas de närmaste åren. Översiktsplanen innehåller vägledning för beslut som […]

Läs mer

Rapport från HMV-gruppens besök på Alvesta ÅVC

Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt-grupp har besökt Alvestas Återvinningscentral. Vi togs emot av Conny Petterson (vd för ARAB) och Martin Lindberg (avd. chef för ARAB), som tog oss med på en rundvandring på anläggningen. Vi talade om avfallstrappans olika steg: 1) Minimera mängden, 2) Återbruk 3) Återvinning, material, 4) Återvinning, energi och sist 5) Deponi. Första steget […]

Läs mer

Skydda våra stränder och skogar

Insändare till Smålandsposten och Växjöbladet Kronobergaren Vi befinner oss i en akut miljökris med ett skenande klimat och utarmning av biologisk mångfald. Miljökrisen drabbar och påverkar såväl Sverige som andra delar av världen redan idag och det kommer att bli värre om vi inte agerar kraftfullt och insiktsfullt. Det vore ett stort misstag att försvaga […]

Läs mer

Möjligheter för friluftsliv och natur när kommunen köpt ”Vislanda riviera”

Den 31 maj kontaktade Naturskyddsföreningen flera politiker och tjänstemän med ett brådskande förslag att köpa fastigheterna Oby 1:9 och 1:6, som då låg ute för försäljning. Föreningen fick inte något svar, men kommunen köpte marken och vi hoppas att tankarna och idéerna från Naturskyddsföreningen var del i det. Området, skämtsamt kallat ”Vislanda riviera” har stor […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen överklagar upphävt strandskydd i Engaholm

Redan i februari 2020 förra året, dvs. för drygt ett år sedan, beslutade länsstyrelsen att upphäva strandskyddet för en del av ett vattendrag på Engaholm. Området ligger inom planerat verksamhetsområde för bergtäkt. Högsta förvaltningsdomstolen underkände länsstyrelsens agerande, eftersom man inte delgivit Naturskyddsföreningen beslutet. Därmed blev det upphävda strandskyddet nu på nytt möjligt att överklaga, vilket har […]

Läs mer