Var finns matbutiker med ekologiska livsmedel?

Naturskyddsföreningen i Alvesta har jämfört eko-utbudet bland några av kommunens matvarubutiker.

Syftet med undersökningen är att kartlägga en del av det ekologiska utbudet i Alvesta kommun. Vi vill hjälpa till att guida konsumenterna och peppa butikerna att ta in mer eko, säger Sonja Darell.

Naturskyddsföreningen i Alvesta har genomfört butiksundersökningar i 4 av kommunens matbutiker. ICA Supermarket i Moheda och Alvesta samt Willys Hemma i Alvesta och ICA Nära i Vislanda. Butikerna besöktes första veckan i september och med hjälp av en checklista räknades antalet ekologiska alternativ till ett urval av produkter.

Här är listan av undersökta butiker:

  1. Willys, Alvesta 37 p
  2. ICA Grytan, Moheda 36 p
  3. ICA, Alvesta 30 p
  4. ICA Dackehallen, Vislanda 14 p (minsta butiken, till ytan)

Vi blev förvånade över hur dåligt ekoutbudet var i några av butikerna. Jag tror att butikerna kan göra mycket mer för att öka ekoförsäljningen, genom att t.ex. lyfta fram eko-produkter såväl i annonser som i butiken. Inte minst genom tydliga hyllmarkeringar, säger Ingrid Jonasson.

Butiksundersökningen är en del av Naturskyddsföreningens kampanjvecka Miljövänliga Veckan/ Green Action Week som pågår 1-9 oktober, inte bara i Sverige utan även internationellt. Kampanjveckan vill påverka butikskedjorna att göra det lätt att handla ekologiskt och öka medvetenheten hos konsumenterna om varför ekologiskt mat är viktig. Alvesta-kretsen har också satt upp mini-utställningar med temat ”Den ekologiska frukosten” vid biblioteken i Moheda och Alvesta.

Vi befinner oss i en kris för den biologiska mångfalden och det viktigaste du kan göra som privatperson är att välja eko. Då bidrar du till att öka artrikedomen, minska spridningen av farliga kemikalier och stoppa övergödningen, säger Sonja Darell.

Presskontakt:
Sonja Darell
Naturskyddsföreningen i Alvesta
tel 070 279 17 13
darell.sonja@hotmail.com

Butiksundersökning 2022