Hjälp till att bekämpa en invasiv art – jättebalsamin Tisdag den 9 maj kl 17


Kring Alvesta tätorts nyaste promenadslinga växer inte bara buskar och träd och frodas inte bara vårblommor. Där finns dessvärre också jättebalsamin, som är en invasiv (invaderande) art och som därför ska bekämpas. Jättebalsamin är ettårig och kan därför bekämpas genom att man skär av den på våren, innan blomning.
OBS! Ta med sekatör och handskar samt gärna fikakorg med något varmt att dricka. Bekämpningen kommer att pågå ytterligare några kvällar.

Obs! Två kvällar tisdag 9 maj och onsdag 10 maj

Samling: Vid promenadslingans start, Sjölyckan, kl 17
Kontakt; Elisabeth Ebbesson, 0472-134 11. Ingen anmälan.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Alvesta