De vilda blommornas dag i Spåningslanda Söndagen den 18 juni kl 10

De vilda blommornas dag i Spåningslanda Söndagen den 18 juni kl 10

I år firar vi De vilda blommornas dag i Alvesta tätort igen (det var tre år sedan sist, då vi var i Bruntes hage). Nu ska vi få uppleva växter både på land, i strandkanten och i vattnet. Vi vandrar längs Spånens strand, genom ett hässle och avslutar med fornlämningarna och en blomsterrik beteshage.

Tag gärna med flora, lupp och fika

Arrangör: Smålands flora och Naturskyddsföreningen i Alvesta

Samling: Badplatsen vid Spånen, Alvesta

Kontakt: Per Darell 0472-12919 eller 072-5086686

Ingen anmälan.