Synpunkter på plan Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1)

Sedan lång tid har Spåningslanda varit rekreationsområde. Vandring, löpning, skidåkning,
naturupplevelser, terrängkörning med cykel, svamp- och bärplockning är några aktiviteter
som Alvestabor och andra uppskattat.

Under flera år har skogarna avverkats så det endast återstår hyggen, ungskogar och
monokulturer av gran och tall. Endast några små skogsområden återstår som man kan kalla
skog.

Naturskyddsföreningen anser att Spåningslandaområdet skall utvecklas som friluftsområde,
med kvaliteter för friluftsliv och ett rikt växt-och djurliv. Det betyder inga nya
bostadsområden öster om Spåningslandavägen, Åsenlundsvägen och Stallvägen.
Vår närmiljö är mycket viktig för hälsa och rekreation.

Synpunkter del 1.

Synpunkter del 2.

Skogssällskapets avverkning av tätortsnära rekreationsskog.