Planerad utökad torvtäkt intill Taglamyren

Södra Skogsägarna har för avsikt att utöka torvtäkten vid Röcklamyren, ett området som ligger just intill naturreservatet Taglamyren.

Under samråd inför ansökan har Naturskyddsföreningen i Alvesta gjort ett kortare fältbesök i området och lämnat synpunkter som bl.a. kommer användas som underlag inför kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Läs synpunkterna här.