Bussutflykt till Björkelund i Simlångsdalen 27 maj

Den 27 maj åker vi tillsammans med Växjökretsen på en heldagsutflykt i den biologiska mångfaldens tecken.

Björkelund är Naturskyddsföreningen i Halmstads fastighet vid Fylleån i Simlångsdalen, med en mångfald av vackra miljöer: skog, våtmark, hed, äng och naturbetesmark. Vår guide är biolog Ebba Werner, fokus är på biologisk mångfald. Medtag fika.

200 kr för medlem, 300 kr för icke medlem.
Betalas till BG 5158-7178.

Anmälan senast 16 maj till: alvesta@naturskyddsforeningen.se

Påstigning i  Växjö: Norrtullsskolan kl 8:30
Påstigning i Alvesta: Folkets Hus kl 9:00