Den biologiska mångfaldens dag firades med kvällsexkursion i Mörhult

Tack alla som var med och firade den biologiska mångfaldens dag i Mörhult 22 maj!

Vi gick en naturslinga och pratade arter och mångfald den fina och varma majkvällen. Alla som var med fick ett Naturfalk-diplom då man utökat sina artkunskaper för tickor, kärlväxter, mossor och fåglar.

Några stannade kvar sent för att lysa efter vattensalamander och lyssna efter fladdermöss.

Det var också lite uppmärksamhet i media inför eventet.

Mångfald värnas i Mörhult – SR P4 Kronoberg
Biologisk mångfald på schemat – SMP