Utflykten till Björkelund i Simlångsdalen

27 maj 2018 gjordes en dagsutflykt till Björkelund i Simlångsdalen, tillsammans med Växjökretsen. Björkelund är Halmstadkretsens fastighet vid Fylleån med en mångfald av vackra miljöer: skog, våtmark, hed, äng och naturbetesmark. Guide var biolog Ebba Werner, och temat var biologisk mångfald.

Den stora bussen hade lite svårt att komma in på området, men de drygt 20 deltagarna bjöds på flera intressanta exkursioner och samtal med t.ex. återställning av  ginst-hedar där man skalar av översta marklagret, fika i ladugården, och promenad längs ån.

Besök på Björkelund i Simlångsdalen.