Eklandskapet – Hjälp till att hitta jätteekar

Projektet Eklandskapet i Alvesta vill uppmärksamma ekbestånden i Alvesta kommun, och dess natur- och kulturvärden. Projektet genomförs med bidrag från Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse och Naturskyddsföreningens riksorganisation.

Vi önskar er hjälp att hitta jätteekar, dvs. ekar som i brösthöjd har en omkrets större än 314 cm. Vi är också intresserade av områden med ek (även utan jätteekar) för att se ekens utbredning i kommunen. Intressant är också de äldre ekarnas historia, och andra berättelser om ek.

Så här kan du hjälpa till

Så här mäter man omkretsen med hjälp av måttband.