Vi testar kommunens partier med en grön önskelista inför valet

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitiskt obunden förening som sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta lösningar.

Vi vill genom att belysa några fundamentala områden inom natur och miljö hjälpa kommuninvånarna ta ställning i det kommande kommunalvalet.

En önskelista skickades under sommaren till kommunens partier att besvara och komma med sin syn på.

Önskelistan i korthet:
1. Ha en strategi för gynnande av biologisk mångfald
2. Ha en kommunekolog
3. Arbeta för en giftfri vardag och minskad plastanvändning
4. Ha en kommunekolog
5. Vara en av Sveriges ekokommuner
6. Bedriva hyggesfritt skogsbruk
7. Bevara och tillgängliggöra natur för unga
8. Skapa kommunala reservat

Partiernas svar, och en mer utförlig version av önskelistan, finns i länken nedan.

http://alvesta.naturskyddsforeningen.se/val2018

Naturskyddsföreningen i Alvesta hoppas listan och svaren ska vara till hjälp för ställningstagande i valet, och tycker det är glädjande att se en övervägande positiv inställning till punkterna i listan. Vi hoppas se mer av det i verkliga politiska beslut i kommunen framöver.