Röd gaffelmossa vid Kojtasjön

2013 hittade Per Darell i Naturskyddsföreningen i Alvesta för första gången röd gaffelmossa (Riccia huebeneriana) på Kojtasjöns västra strand, och i år har den åter noteras i dyn.

Röd gaffelmossa. Foto: Johan Marand

Arten är mycket sällsynt och rödlistad EN (akut hotad). Mossan är trots sitt namn mest ljusgrön, och bildar små ”rosetter”, vilka har förmågan att flyta på vatten.

Röd gaffelmossa på Kojtasjöns strand. Foto: Johan Marand

Den växer på lerig dy i eller vid grunda vattensamlingar som periodvis torkar ut, främst på betad mark eller i områden som besöks av flyttfåglar. Det är genom tramp från djuren som mossan kan spridas.

I dyn på Kojtasjöns västra strand växer röd gaffelmossa. Foto: Johan Marand

Fakta om röd gaffelmossa är från Artdatabanken, där du kan läsa mer om denna sällsynta art.