Ekinventering 16 mars i Grimslöv kl 10.00

Ekinventeringen fortsätter i Grimslöv, med hjälp av Maria E Arvidsson.

När: Lördag 16 mars kl. 10-12 ca.
Samling: Båtbryggan, Skatelövs gamla kyrkogård.

Medtag gärna fika, lupp och måttband.

Kontakt: Per Darell, 072-5086686
Ingen anmälan krävs.