Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2019

Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2019-06-01 Prästgårdsängen

Naturskyddsföreningen ordnade ett studium av ängen nedanför Prästgården i Alvesta. Ängen har under tre år av kommunen slagits med slåttermaskin och häst.  Vi började kl 1800 så antalet insekter som dök upp var litet (tidigare har man bl. a. funnit haghumla, hushumla, väddsandbi, mindre bastardsvärmare). Vi koncentrerade oss på kärlväxterna.

Med hjälp av ett litet artbingo letade vi så småningom 56 olika arter. Vi konstaterade att ängen har flera, för t ex bin, fjärilar, intressanta arter som ängsvädd, åkervädd, väddklint, gökärt. Där det var lite torrare växte rikligt med mandelblom. Nytt fynd för i är var svinrot som etablerat sig med tio plantor. Antalet slag av träd och buskar var stort: oxel, rönn, hägg, nyponros, skogskornell, rundhagtorn, asp, skogsek, björk och lönn. Nio personer deltog.