Mossornas dag 15 oktober 2019

Mossornas dag anordnades av Naturum Huseby och samlade nära 40 personer vid Nationalpark Åsnen vid Trollberget. Guide var Per Darell. Mest spännande var Trollberget med sin spricka i berget, Intressant att se hur mossornas delar upp sig i klyftan, det är mycket mörkt och fuktigt. Ena sidan täcks helt av mussvansmossa. På andra sidan klättrar blåmossa upp längs bergväggen för att avlösas av pigglummermossa högre upp. En bokskog är relativt artfattig men ändå intressant för att studera mossor på marken och epifyter på bokstammarna.

En miniutställning avslutade det hela med fika vid Åsnen strand.