Fortsatt stora utsläpp av lerslam från Orrakullen

Naturskyddsföreningen i Alvesta har skickat ännu en skrivelse till kommunen angående de stora utsläppen av lerslam från Orrakullen, något som nu pågått med kommunens kännedom i snart två år.

Beskedet efter den förra skrivelsen i våras var att nämnden för myndighetsutövning är tillsynsmyndighet i ärendet. Flera förfrågningar sedan dess har bara resulterat i besked att utredning pågår, och att man bl.a. inväntat provsvar. Det borde dock inte krävas någon djupare utredning än att följa flödet efter nederbörd för att inse omfattningen av utsläppen.